Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

În conformitate cu Decizia Consiliului Comunal Cărpineni nr. 01/03.1 din 15 noiembrie 2019, s-au format 3 comisii de specialitate, după cum urmează:

1. Agricultură, industrie, protecția mediului și amenajarea teritoriului;

2. Activități economico- financiare, drept și disciplină;

3. Activități social- culturale, turism și culte, învățământ, protecție socială, sănătate publică și muncă.