Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020

49
DISTRIBUIȚI

Controlul intern managerial (CIM) presupune o monitorizare continuă a activităților, cu reguli de management clar aplicabile la nivelul întregii entități publice, ca răspuns la întrebarea: „Ce se poate face pentru a deține un control cât mai eficient asupra proceselor și activităților entității publice?”.

Privit și perceput ca un instrument managerial și nu ca unul de verificare, sistemul de control intern managerial este implementat și dezvoltat continuu, în scopul funcționării eficiente a entității publice.

În Republica Moldova, Standardele naționale de control intern se bazează pe modelul COSO (SUA), iar definiția controlului intern managerial poate fi ilustrată conform figurii ce urmează.

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu Regulamentul privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019, în cadrul Primăriei Cărpineni a fost emisă următoarea Declarație de răspundere managerială (documentul este disponibil în format PDF):

Declarație de răspundere managerială