Dispoziții privind activitatea de bază pentru anul 2019

Dispoziții privind activitatea de bază pentru anul 2019

Dispoziție 1 Cu privire la desfășurarea jocului organizat cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Dispoziție 2 Cu privire la numirea persoanei responabile

Dispoziție 4 Cu privire la convocarea consiliului

Dispoziție 6 Cu privire la constituirea sectiei de votare

Dispoziție 7 Cu privire la stabilirea locului de afișaj electoral

Dispoziție 8 Cu privire la convocarea consiliului

Dispoziție 9 Cu privire la modificarea Dispoziției Nr.06 din 14.01.2019

Dispoziție 10 Cu privire la desfășurarea jocului organizat

Dispoziție 11 Cu privire la desfășurarea jocului organizat

Dispoziție 12 Cu privire la organizarea întrunirilor electorale

Dispoziție 14 Cu privire la numirea tutorelui asupra copiilor minori

Dispoziție 15 Cu privire la desfășurarea jocului organizat

Dispoziție 16 Cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dispoziție 18 Cu privire la crearea comisiei de recepție a lucrărilor

Dispoziție 20 Cu privire la crearea comisiei de transmitere

Dispoziție 21 Cu privire la numirea persoanei responsabile de utilizarea sistemului SIA GEAP

Dispoziție 22 privind evaluarea inițială a situației copiilor

Dispoziție 23 Cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dispoziție 24 Cu privire la convocarea Echipei Multidisciplinare locale

Dispoziție 25 Cu privire la atribuirea statului de potențial benefeciar al SÎSD

Dispoziție 26 privind evalurea inițială a situației copilului

Dispoziție 27 privind evalurea inițială a situației copilului

Dispoziție 28 Cu privire la numirea tutorelui

Dispoziție 29 Cu privire la numirea tutore curator asupra copilului minor

Dispoziție 30 Cu privire la numirea tutore curator asupra copilului minor

Dispoziție 31 Cu privire la inventarierea și transmiterea bunurilor

Dispoziție 32 Privind luarea în evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe

Dispoziție 33 Cu privire la convocarea Echipei Multidisciplinare Locale

Dispoziție 34 Cu privire la formarea comisiei

Dispoziție 35 Cu privire la formarea grupului de lucru

Dispoziție 36 Cu privire la instituirea unor restricții de circulație

Dispoziție 37 Cu privire la numirea tutorelui asupra copiilor minori

Dispoziție 38 Cu privire la formarea comisiei

Dispoziție 39 Cu privire la aprobarea cererii tip în domeniile de competență

Dispoziție 40 Cu privire la formarea comisiei

Dispoziție 43 Cu privire la formarea grupului de lucru

Dispoziție 44 Cu privire la formarea grupului de lucru

Dispoziție 45 Cu privire la convocarea Comisiei Administrative

Dispoziție 46 Cu privire la convocarea Echipei Multidisciplinare Locale

Dispoziție 47 Cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dispoziție 48 Cu privire la organizarea și desfășurarea Bilunarului de salubrizare și înverzire a localității

Dispoziție 49 Cu privire la crearea comisiei de transmitere a bunului public

Dispoziție 50 Cu privire la convocarea Comisiei Administrative

Dispoziție 51 Cu privire la crearea comisiei de deplasare în teritoriu

Dispoziție 52 Cu privire la convocarea Comisiei Administrative

Dispoziție 53 Cu privire la delegarea atribuțiilor

Dispoziție 54 Cu privire la formarea comisiei de expertiză

Dispoziție 55 Cu privire la aprobarea unor regulamente

Dispoziție 56 privind evaluarea inițială a situației copilului

Dispoziție 57 privind evaluarea inițială a situaței copilului

Dispoziție 58 privind evaluarea inițială a situației copiilor

Dispoziție 59 Cu privire la convocarea consiliului

Dispoziție 60 Cu privire la convocarea Echipei Multidisciplinare locale

Dispoziție 61 Cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dispoziție 62 Cu privire la formarea grupului de lucru

Dispoziție 63 privind evaluarea inițială a situaței copilului

Dispoziție 64 Cu privire la atribuirea statutului de persoană solitară din comuna Cărpineni

Dispoziție 65 Cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dispoziție 66 privind luarea în evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe

Dispoziție 67 privind luarea în evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe

Dispoziție 68 privind evalurea inițială a situației copiiilor

Dispoziție 69 privind luarea la evidenţă a copiilor în situaţie de risc şi efectuarea evaluării complexe

Dispoziție 70 Cu privire la crearea comisiei de deplasare în teritoriu

Dispoziție 71 cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Dreptului Copilului aflat în dificultate

Dispoziție 72 privind luarea în evidență a copilului în situație de risc și efectuarea evaluării complexe

Dispoziție 73 cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Dreptului Copilului aflat în dificultate

Dispoziție 74 cu privire la convocarea comisiei de licitație

Dispoziție 75 cu privire la crearea grupului de lucru

Dispoziție 76 cu privire la încheierea sezonului de încălzire

Dispoziție 77 cu privire la aprobarea regulamentelor

Dispoziție 78 cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Dreptului Copilului aflat în dificultate

Dispoziție 79 cu privire la instituirea tutelei asupra copilului minor

Dispoziție 80 cu privire la instituirea tutelei asupra copilului minor

Dispoziție 81 cu privire la instituirea tutelei asupra copilului minor

Dispoziție 82 cu privire la convocarea Comisiei Locale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Dispoziție 83 cu privire la corelarea bugetului comunei Cărpineni cu bugetul de stat pentru anul 2019