Inițiativa „Primarii pentru creștere economică”

Inițiativa „Primarii pentru creștere economică”

151
DISTRIBUIȚI

Lansată la 26 octombrie 2016 în timpul unei conferințe în Erevan, „Primarii pentru Creștere Economică” este o nouă inițiativă a Uniunii Europene, care vizează autoritățile publice locale ale țărilor parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” se axează pe dezvoltarea economică locală durabilă. Scopul ei este să susțină primarii și comunitățile la nivel local să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă prin intermediul dezvoltării capacităților și abilităților tehnice ale acestora și
parteneriatului cu sectorul privat și societatea civilă.
Dezvoltarea economică locală durabilă este procesul prin care autoritățile publice locale cooperează cu diferiți parteneri (sectorul privat, organizațiile publice și organizațiile societății civile) pentru a îmbunătăți mediul de afaceri local și astfel, a crea condițiile necesare pentru creșterea economică propulsată de sectorul privat și a crea locuri de muncă, care sunt benefice pentru toate comunitățile, atât la nivel local, cât și național. Cu toate acestea, creșterea economică trebuie să fie durabilă din punct de vedere al mediului și social. Comunitățile vor fi invitate să elaboreze sau să ajusteze planurile economice locale în conformitate cu principiile bunei guvernări și a dialogului public – privat, să identifice măsuri practice care urmează a fi întreprinse și eventual, să propună
proiecte care să susțină creșterea, dezvoltarea și ocuparea forței de muncă. Pe durata acestui proces, administrațiile comunităților și orașelor vor urmări să devină mai transparente, mai incluzive și mai prietenoase cu sectorul de afaceri.
Această inițiativă este parțial inspirată de succesul Convenției Primarilor, o inițiativă urbană privind clima și energia, care a adus împreună autoritățile publice locale, regionale și naționale care s-au oferit voluntar să atingă obiectivele Uniunii Europene ce țin de climă și sectorul energetic. Datorită caracterului voluntar, abordării participative și obiectivelor clare, Convenția Primarilor s-a dovedit un mare succes în regiunea Parteneriatului Estic.

Sursa: Introducere în Inițiativa PRIMARII PENTRU CREȘTERE ECONOMICĂ