Întreprinderea Municipală Cărpineni Servicii

Întreprinderea Municipală Cărpineni Servicii

În scopul prestării serviciilor pentru populație, în special a serviciilor noi, care nu au fost prestate până în anul 2011, la inițiativa primarului, în decembrie 2011 a fost creată Întreprinderea Municipală „Cărpineni Servicii”.

Directorul Întreprinderii Municipale este d-nul Gheorghe Bostan. Întreprinderea are sediu separat: sat. Cărpineni, str. Ștefan Vodă 127 și are activitate economică legală în conformitate cu legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Organigrama cuprinde departamentul „Apă potabilă”, departamentul „Evacuarea deșeurilor”, departamentul „Întreținerea drumurilor” și departamentul „Salubrizare”.

Scopurile statutare ale acestei întreprinderi sunt:

  1. Gestionarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și prestarea serviciului de livrare a apei potabile către cetățeni;
  2. Prestarea serviciului de evacuare a deșeurilor;
  3. Serviciul de întreținere a drumurilor;
  4. Serviciul de salubrizare.

Serviciul de alimentare cu apă potabilă se prestează pentru circa 2000 de gospodării, ceea ce presupune o populație mai mare de 6 000 de locuitori. Serviciul de evacuare a deșeurilor se prestează în prezent pentru circa 1 000 de gospodării, însă numărul contractelor este în creștere. În conformitate cu hotărârile Curții de Conturi, toate sistemele de alimentare cu apă potabilă au fost transmise în gestiunea Întreprinderii Municipale „Cărpineni Servicii” și în prezent Întreprinderea administrează peste 107 km de apeduct.

Pe parcursul anilor, Întreprinderea a fost dotată cu tot utilajul necesar pentru prestarea serviciilor statutare: începând cu anul 2014, întreprinderea a fost dotată cu tractoare, care permit prestarea serviciului de evacuare a deșeurilor, iar din anul 2018, serviciul de evacuare a deșeurilor a fost modernizat prin intervenția primăriei.

Date de contact:

Telefon: 0269 28 567;

email: carpineniservicii2011@gmail.com

Locație pe harta Google