Planul de gestionare a patrimoniului public

Planul de gestionare a patrimoniului public

Planul de gestionare a patrimoniului public proprietate APL detaliază scopurile, structura,
cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al APL. Implementarea cu succes a inițiativelor şi proiectelor identificate în cadrul Planului va contribui la îndeplinirea obiectivelor de eficiență ale primăriei, de dezvoltare a sferei serviciilor publice şi a domeniului economic din perspectiva creșterii veniturilor APL.

Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică a comunei și gestionării eficiente și transparente a proprietății publice, de a identifica și maximiza beneficiile locale pentru îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice la nivel local.

La nivel local este asigurată transparența şi publicitatea informației despre terenurile
disponibile la nivel local. Pentru îmbunătățirea transparenței poate fi asigurată vizualizarea informației prin crearea şi ținerea cadastrului funciar şi fiscal al terenurilor, inclusiv sub formă de hartă ce va facilita informarea permanentă a populației privind terenurile disponibile prin diverse metode: afişe, mass-media, pagina web etc.; perfecționarea continuă a specialiștilor din domeniul administrării resurselor funciare, aplicarea procedeelor şi tehnologiilor moderne în activitățile desfășurate.

Viziunea APL Cărpineni privind gestiunea patrimoniului public:
Comuna Cărpineni – o comună modernă cu un management performant al gestionării patrimoniului public la nivel local

Mai multe informații despre patrimoniul public al comunei Cărpineni găsiți în documentul atașat.

Planul de gestionare a patrimoniului public Cărpineni

Decizia CL de aprobare a PGPP