Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Program finalizat. Perioada de implementare 2013- 2015.

Sumarul programului

Promovarea comunității mai puternice, accesul la servicii de calitate și participarea activă a oamenilor în luarea deciziilor.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

PCDLI este implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), cu susținerea financiară a Guvernului Danemarcei.
Coordonatorul National al PCDLI este Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova.

Scopurile proiectului:

  1. Îmbunătăţirea cadrului juridic şi de politici pentru asigurarea autonomiei administraţiei publice locale şi gestionării mai eficiente a resurselor locale;
  2. Sporirea capacităţilor autorităţilor administraţiei locale de a presta servicii publice eficiente şi accesibile, asigurând dezvoltarea durabilă şi incluziunea socială.

Mai multe detalii despre program vedeți aici.

În cadrul PCDLI, a fost creată asociația comunitară locală „Lîngă noi”, iar Primăria comunei Cărpineni a implementat proiectul „Spațiu de agrement pentru copii și adulți”