Protecția mediului înconjurător și adaptarea la schimbările climatice

Protecția mediului înconjurător și adaptarea la schimbările climatice

În comuna Cărpineni activează 2 asociații obștești în domeniul protecției mediului înconjurător: AO Speranța și Asociația Comunitară Locală „Lîngă noi”.

AO Speranța a elaborat Planul Local de Acțiuni de Mediu al comunei Cărpineni.

Planul Local de Acțiuni de mediu al comunei Cărpineni pentru perioada 2016-2020 a rezultat în urma reactualizării Strategiei de Dezvoltare social – economică și de mediu a comunei Cărpineni raionul Hîncești şi Planului local de acţiuni de mediu, aprobat în anul 2012 și ca urmare a implementării proiectului “ ”Consolidarea guvernării participative prin dezvoltarea capacităților OSC-urilor” şi Programului „Forumul cu privire la schimbarile climatice in regiunea Parteneriatului Estic (CFE II)”. În document s-au regăsit prevederile Strategiei naţionale de mediu 2014-2023, Strategiei Naţionale de adaptare la schimbările climatice 2014-2020, altor documente strategice şi de planificare la nivel naţional şi local, cu măsuri concrete de implementare la nivelul comunei.

La realizarea documentului și-au adus contribuția membrii Asociației Obștești „Speranța”, membrii Grupului de Inițiativă a femeilor din comuna Cărpineni, consilieri locali, membri ai ONG–lor locale, specialiști în domeniu, care au primit suport tehnic și logistic din partea consultanților locali și naționali.

Consultarea largă a locuitorilor comunei, întîlnirile pe mahala, atelierele de lucru, audierile publice și ședințele publice au dat posibilitate de a actualiza cu succes Planul Local de Acțiuni de Mediu şi de a-l completa cu Planul local de acţiuni de adaptare la schimbările climatice şi acţiunile de promovare a economiei verzi.

Mulțumesc tuturor participanților la actualizarea, modificarea şi completarea Planului Local de Acțiuni de Mediu pentru comuna Cărpineni, în mod special Organizației Obștești “Speranța” şi pentru suportul financiar acordat de către Uniunea Europeană, Agenția pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) și Crucea Roșie din Austria, prin intermediul proiectului „Forumul cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic (CEF II) şi proiectului “ Consolidarea guvernării participative prin dezvoltarea capacităților OSC-urilor” care a devenit posibil datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), implementate în Republica Moldova de către Asociaţia Obştească EcoContact.

Planul local de acţiuni de mediu este parte integrantă a unui proces larg de stabilire a unui consens privind abordarea problemelor de mediu şi de adaptare la schimbările climatice şi a modului cum acestea vor fi soluţionate.

Odată aprobat, Planul Local de Acţiuni de mediu constituie un instrument de lucru pentru reprezentanţii administraţiei locale, asociaţii obşteşti, agenţi economici şi populaţie, care se corelează cu Strategia de mediu şi cu programele/planurile naționale de mediu şi de dezvoltare regională.

În acest mod, acest Plan vine cu soluţii viabile de protecţie a mediului şi de adaptare la schimbările climatice în Comuna Cărpinei, în scopul asigurării unui mediu favorabil pentru viaţa şi activitatea locuitorilor, dezvoltare economică durabilă în armonie cu mediul, păstrarea şi dezvoltarea partimoniului natural pentru generaţiile actuale şi viitoare.

Planul local de acţiuni de mediu Carpineni 2016 -2020.