Recomandări privind asigurarea securității antiincendiare în perioada desfășurării campaniei de recoltare a...

Recomandări privind asigurarea securității antiincendiare în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor şi culturilor tehnice

9
DISTRIBUIȚI

Întru neadmiterea cazurilor de producere a incendiilor în lanurile cu cereale, locurile de depozitare şi prelucrare a cerealelor şi culturilor tehnice, precum şi minimizarea riscului de producere a situaţiilor de urgenţă în perioada de recoltare, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea asigurării unui înalt nivel de siguranţă, recomandă respectarea cu stricteţe a cerințelor prevederilor normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor.

Recoltarea cerealelor şi pregătirea nutrețurilor

1.Administratorii entităților economice antrenate în campania de recoltare sunt obligați:

2.să asigure regimul de protecție contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare;

3. să elaboreze măsuri organizatorice, tehnice și inginerești de apărare împotriva incendiilor în perioada vizată;

4. personalul antrenat în campanie trebuie să organizeze în regim 24/24 serviciul de pază cu tehnica de intervenție la incendii existentă în gospodării și la obiective, precum și a tehnicii agricole reutilate;

5. să divizeze masivele cerealiere în sectoare cu aria de maxim 30 ha și să asigure izolarea acestora, precum și de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere prin fâșii cosite cu lățimea de cel puțin 6 metri și arate cu lățimea de cel puțin 4 metri;

Păstrarea cerealelor

1.Depozitele de cereale trebuie amenajate în clădiri separate. Porțile lor să se deschidă în exterior și să nu fie blocate.

2.La păstrarea cerealelor în grămezi, distanța de la vârful grămezii până la elementele de acoperire combustibile, precum și până la corpurile de iluminat și cablurile electrice, trebuie să fie de cel puțin 0,5 metri

3.În locurile de transportare a cerealelor prin golurile barierelor antifoc trebuie instalate porți cu limită de rezistență la foc EI 15.

Se interzice:

1. păstrarea cerealelor împreună cu diferite materiale și utilaje;

2. utilizarea în interiorul încăperilor de depozitare a mașinilor de curățat și a altor mașini cu motoare cu ardere internă;

3. exploatarea mecanismelor mobile cu porțile din ambele părți ale depozitului închise;

În caz de situații de urgență, apelați  112