Satul Horjești- localitate componentă a comunei Cărpineni

Satul Horjești- localitate componentă a comunei Cărpineni

Reieșind din sursele informative actuale, satul Horjești a fost atestat prima dată la 5 aprilie 1442, în timpul domniei voievozilor Iliaș și Ștefan (conform Romaniae Histrica, Moldova. Vol. 1.Bucureşti, 1975). Are o suprafață de circa 0.66 kilometri pătraţi și perimetrul de 3.91 km

Este situat pe partea stângă a Râului Lăpușna, între satele Cărpineni și Mingir. Relieful este compus din dealuri cu înălțimea de 246 m și movile, acoperite cu păduri și plantații de vii sau livezi. În apropiere se află un lac de acumulare a apei.

În sat există un gimnaziu- grădiniță, o bibliotecă, un punct medical, oficiu poștal, magazin. Populația este de aproximativ 1000 de persoane.

Conform surselor istorice, satul s-a format odată cu Țara Moldovei, în ținutul Lăpușna. Printre conducători se numără armaşul Tomşa, vornicul Neagu, boierii Negrea şi Furmuzachi. În anul 1808, satul Horjești devine proprietatea boierului Petrache Rosset. În anul 1904, istoricul român Zamfir Arbore menționează în Dicționarul Geografic al Basarabiei: „Furmuzachi sau Horjeşti, sat în județul Ismail, face parte din comuna Mingir. E așezat în valea Lăpuşniţa, are 40 de case, cu o populaţie de 370 suflete”.

În anul 1910, Horjeștiul avea 41 de gospodării cu o populaţie de 168 de locuitori. Creştinii aparţineau parohiei din Mingir. Reforma agrară din toamna anului 1922, realizată de Instituţia română „Casa Noastră” i-a împroprietărit pe 55 de ţărani din Horjeşti cu 218 ha de pământ, confiscate de la moșierul Victor Sinadino.

În continuare, sursele istorice spun că în anul 1940, administraţia sovietică a înregistrat în Horjeşti 346 de locuitori, dintre care 344 de etnie română. A urmat foamete, epidemii și deportările staliniste.

Mai târziu, aici activau două brigăzi și o fermă de vite cornute mari, în cadrul colhozului cu numele de atunci Pobeda, adică Biruința, care aparținea satului Mingir.

În anii 90 ai secolului XX, satul Horjești a trecut în administrarea comunei Cărpineni. Ziarul „Moldova Suverană” din 7 ianuarie 1992 scria: „Complexul zootehnic din Horjeşti, care aparţine firmei agricole „Cărpineni”, acum doi ani punea la îngrăşat 3.000 de tauri, în prezent- numai 800. S-a redus la jumătate şi carnea realizată anual- de la 1.000 la 500 tone”.

Satul Horjești pe hartă: