Secretarul consiliului local

Secretarul consiliului local

Decuseară Victor- Secretarul Consiliului Comunal Cărpineni.

Date de contact:

Tel: 0269 28238,

e-mail: primaria.carpineni@gmail.com.

Orar de audiență: luni și vineri, de la 8:00- 17:00. Pauza de masă: 12:00- 13:00.

Atribuțiile funcției:

  1. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului Comunal Cărpineni;
  2. Asigurarea comunicării actelor adoptate;
  3. Avizarea proiectelor de decizii ale consiliului şi contrasemnarea deciziilor, legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;
  4. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat şi de evidenţă a bunurilor Primăriei.