Documente

Documente

Anunț Direcția Agricultură Hîncești

În atenția tuturor fermierilor!

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2021

Controlul intern managerial (CIM) presupune o monitorizare continuă a activităților, cu reguli de management clar aplicabile la nivelul întregii entități publice, ca răspuns la...

Ofertă de investiții în Cărpineni

Dacă planificați să inițiați un nou proiect investițional în domeniul industrial, Vă invităm în comuna Cărpineni– una dintre le mai mari localități rurale din...

Foaie de Parcurs pentru promovarea dezvoltării economice locale în Cărpineni

La 22 august 2021, a avut loc Forumul economic local, la care au participat agenții economici locali. În cadrul Forumului au fost discutate aspecte...

Planul de achiziții aprobat pentru anul bugetar 2021, cu modificări

Planul de achiziții pentru anul bugetar 2021 modificat îl puteți vedea aici:Plan de achiziții aprobat cu modificări

Strategia de dezvoltare locală a comunei Cărpineni 2021-2026

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (în continuare SDC) a c. Cărpineni pentru perioada anilor 2021 - 2026. Strategia a fost elaborată cu...

Declarația privind buna guvernare 2020

Documentul în format PDF îl puteți accesa aici:Declarație privind buna guvernare

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020

Controlul intern managerial (CIM) presupune o monitorizare continuă a activităților, cu reguli de management clar aplicabile la nivelul întregii entități publice, ca răspuns la...

Studiu de piață privind comportamentul populației față de deșeuri

„Deșeurile constituie o problemă la nivel mondial. Cantitatea de deșeuri produsă de omenire este în continuă creștere și reintroducerea în circuitul de utilizare a...

Manual de bune practici privind comportamentul populației față de gestionarea deșeurilor

„Acest manual își propune să aducă mai aproape de cetățeni un set de informații complexe referitoare la conceptul de gestionare a deșeurilor, implicând definirea...

Studiu de fezabilitate privind construcția unei stații de colectare și sortare a deșeurilor

„Beneficiile de mediu ale reciclării pot fi analizate pe baza următorilor indicatori-cheie de mediu: (1) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);...

Planul de Dezvoltare Economică Locală

Împreună cu echipa Consiliului comunei Cărpineni am decis să aderăm la Inițiativa „Primarii pentru creștere economică”, pentru a putea elabora Planul de acțiuni pentru...