Economia

Economia

Comuna Cărpineni este o unitate administrativ teritorială, parte a raionului Hîncești, constituită din 2 localități – satul de reședință Cărpineni și satul Horjești.

Populația totală a comunei constituie 10 640 locuitori persoane (49,3% – bărbați și 50,7% – femei), inclusiv 9684 în satul Cărpineni și 956 – în satul Horjești.

Comuna este așezată pe Valea Lăpușnei la 12 km la est de râul Prut, 40 km la nord de or. Leova, 36 km de orașul Hîncești și 70 km la vest de municipiul Chișinău. Localitatea are o suprafaţă de circa 10.22 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 27.01 km. Comuna Cărpineni este traversată de râulețul Lăpușnița. Prin intermediul drumului național L563 amplasat de la Nord spre Sud prin comună se asigură legătura satului Cărpineni cu satele Voinescu, Mingir, Negrea și Sofia.

Cu o populație de cca. 10 mii de locuitori, comuna Cărpineni este cea mai mare localitate rurală din raionul Hâncești. Cu o dinamică înaltă de dezvoltare în ultimii ani, au fost implementate în jur de 40 de proiecte, în așa domenii ca eficiența energetică, aprovizionare cu apă, gazificare și altele. Populația comunei are acces la o rețea diversificată de servicii comunale, educaționale, culturale, de sănătate, transport, comerț și de alt gen. În comuna Cărpineni, în comparație cu alte localități rurale, se nasc mulți copii, iar natalitatea depășește mortalitatea. Fiind o localitate rurală mare și întinsă, cu 3900 gospodării, localitatea prezintă un potențial economic mare.

Fondul funciar al localității constituie 10261,14 ha. Trenurile agricole sumează 7894 ha, din care 6709 ha sunt terenuri arabile, 731 ha – vii și 454 ha – livezi. Ponderea acestora, în totalul fondului funciar 76,9%.

Economia comunei Cărpineni este caracterizată printr-o structură diversificată, prelucrarea terenurilor agricole fiind alternată cu o industrie de procesare care în prezent este mai slab dezvoltată și realizare, precum și de prestări servicii și comerț. În domeniul agriculturii, ce constituie ramura de bază a economiei locale, din totalul de 376 unități, își desfășoară activitatea 9 întreprinderi agricole mari, ce dețin și prelucrează terenuri cu suprafețe mai mari de 10 ha. Industria de procesare și realizare este reprezentată de întreprinderi din industria alimentară, dar și de producere a mobilei, de confecționarea ușilor/ferestrelor din termopan și de confecționare detaliilor din metal. Un număr mare de agenți economici activează în domeniul comerțului. Prestarea serviciilor acoperă majoritatea domeniilor prezente într-o localitate urbană, cum ar fi: servicii reparație auto, servicii de reparație electrocasnice, frizerii și ateliere de croitorie, reprezentanțe ale băncilor comerciale, centru de instruire și consultanță în agricultură și reprezentanțe a companiilor de asigurări. Serviciile publice de asigurare cu apă și salubrizare sunt prestate și gestionate de ÎM „Cărpineni-Servicii”.

Populația aptă de muncă numără 6745 persoane. Mai mult de jumătate din populația aptă de muncă este angajată neformal (4300 persoane), dintre care femeile alcătuiesc jumătate, tinerii 25%. Persoanele sărace preferă să se angajeze la negru ca sezonieri.

Prezența diversificată a serviciilor și infrastructurii nu a oprit populația activă economic să plece din localitate în căutarea unui loc mai bun de muncă. Dintre cei mai mulți care pleacă sunt tineri, cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani. Principala țară de destinație a celor care au plecat este Italia. Fenomenul migrației a afectat situația copiilor și a cuplurilor familiale. Deși tendința de plecare încă nu s-a schimbat, în cazul comunei Cărpineni putem vorbi de mai multe persoane reîntoarse în comunitate de la muncă de peste hotare, iar o parte dintre aceștia au investit în dezvoltarea afacerilor locale. În anul 2016 a fost creată Asociația Băștinașilor din comuna Cărpineni – „Carpen Terra”.

Serviciile publice sunt dezvoltate, iar o mare parte din populație are acces la aceste servcii. Infrastructura tehnico-edilitară și serviciile comunale sunt prezente prin serviciul de aprovizionare cu apă și serviciul de evacuare a deșeurilor. Deși în ultimii ani, cu suportul donatorilor externi, a fost construită o rețea vastă (cca. 78 km) de apeduct, locuitorii sectoarelor Bucos, Topor și Vărzăreasca încă nu au acces la acest serviciu. Un proiect, desfășurat în prezent cu suportul SDC va asigura accesul populației din aceste sectoare la serviciul de aprovizionare cu apă.

Mai multe grădinițe de copii (3 la număr) în satul Cărpineni și una în satul Horjești asigură accesul la educație pentru copiii de vîrstă preșcolară. Dinamica demografică pozitivă au impus autoritățile să gasească soluții în asigurarea locurilor de grădiniță pentru copiii de această vîrstă. O grădinița nouă, unde tocmai s-au finisat lucrările de construcție, urmează să fie dată în exploatare pînă în toamna anului 2016, în sectorul “Lăpușnița”. Cu toate acestea, problema locurilor libere în grădinițe nu a fost depășită definitiv. Cca. 30 copii în sectorul Topor nu sunt înrolați în grădiniță din cauza locurilor limitate.

Cooperarea strînsă cu donatorii externi a adus în ultimii ani mai multe proiecte în comunitate. Putem aici menționa cooperarea cu USAID, UNDP, SDC, NDI, FISM, Fundația Soros Moldova, SEAM Franța, ADA Austria, SKAT Elveția, Novateca ș.a. Sursele financiare atrase prin colaborarea cu acești donatori au fost orientate spre aprovizionarea cu apă potabilă, proiecte în domeniul biomasei, și de infrastructură socială.

La nivelul primăriei există un specialist instruit și abilitat în domeniul managementului proiectelor cu finanțare externă. De asemenea, primarul personal se impilcă în scrierea proiectelor și comunică activ cu comunitatea donatorilor din țară. Serviciile de informare și asistență în domeniul agriculturii sunt oferite prin intermediul reprezentanței locale ACSA.

Strategia de dezvoltare economică locală 2016-2020 Cărpineni