Dispoziție cu privire la convocarea consiliului local Cărpineni

  Dispoziție cu privire la convocarea consiliului local Cărpineni

  108
  DISTRIBUIȚI

  DISPOZIȚIE

  Nr. 108                                                                                           din 29 iunie 2021

  „Cu privire la convocarea consiliului”

  În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la Administraţia Publică Locală art.16 alin 1-5 DISPUN:

  De convocat consiliul comunei Cărpineni în şedinţă ordinară la data de 19 iulie 2021 ora 14.00, în localul Primăriei comunei Cărpineni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.03/04 din 22.04.2021 „Cu privire la aprobarea creditului în valoare de 2600 000 lei pentru implementarea programului de reabilitare a drumurilor locale”. RAPORTOR: Cărpineanu Ion, primar.
  1. Cu privire la transmiterea tomberoanelor și stației de epurare. RAPORTOR: Zaporojanu Victor, viceprimar.
  1. Cu privire la modificarea Anexei Nr.1 la Decizia Nr.10/04 din 15.12.2020. RAPORTOR: Feraru Silvia, responsabil de recepționarea notificărilor.
  1. Cu privire la aprobarea contribuției la proiectul BRD DAR 1+3 „Mobilizarea diasporei și a cetățenilor din comuna Cărpineni prin implicarea tuturor actorilor comunitari în reabilitarea drumului de pe str. Maxim Gorki. RAPORTOR: Cărpineanu Ion, primar.
  1. Cu privire la examinarea referinței la executarea Deciziei Curții de Apel Chișinău din 20 aprilie 2021 la Dosarul nr.3a-894/20. RAPORTOR: Cărpineanu Ion, primar.
  1. Cu privire la examinarea petiției SRL „Agromecanica”. RAPORTOR: Cărpineanu Ion, primar.
  1. Cu privire la informarea Consiliului comunei Cărpineni privind Hotărîrea Judecătoriei Hîncești cu sediul Ialoveni pe dosarul Nr.3-24/19. RAPORTOR: Cărpineanu Ion, primar.
  1. Cu privire la informarea Consiliului comunei Cărpineni privind Decizia Curții supreme de Justiție a Republicii Moldova pe dosarul Nr.3r-193/2021. RAPORTOR: Cărpineanu Ion, primar.
  1. Cu privire la informarea Consiliului comunei Cărpineni privind Decizia Curții de Apel Chișinău pe dosarul nr.3a-894/20; 2-16097846-02-3a-03082020. RAPORTOR: Cărpineanu Ion, primar.
  1. Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul delimitării terenurilor la măsurările masive. RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.
  1. Cu privire la formarea, modificarea și înregistrarea unor bunuri imobile RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.
  1. Cu privire la darea în arendă prin licitaţie cu strigare a unor tenuri proprietate APL Cărpineni. RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.
  1. Cu privirea la alocare terenului aferent  blocului de locuit. RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.
  1. Cu privire revocarea unor titluri de autentificare a dreptului deținătorilor de teren. RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.
  1. Cu privire la darea în locațiune prin licitație a unor încăperi. RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.
  1. Cu privire la vînzarea la licitație a terenurilor proprietate APL Cărpineni. RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.
  1. Cu privire la formarea prin delimitare a unor porțiuni de teren. RAPORTOR: Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru.

  Primarul

  Comunei Cărpineni                                            Ion CĂRPINEANU

  Dispoziție convocarea consiliului