Plan Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unui parc fotovoltaic supus dezbaterilor publice

Plan Urbanistic de Detaliu privind amplasarea unui parc fotovoltaic supus dezbaterilor publice

35
DISTRIBUIȚI

Se supune dezbaterilor publice Planul Urbanistic de Detaliu privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 5324203.1584 situat în extravilanul comunei Cărpineni, în scopul amplasării unui parc fotovoltaic.

Așteptăm toate comentariile pe marginea documentului, precum și propunerile pe adresa de e-mail primaria.carpineni@gmail.com până la data de 20.07.2022, ora 17:00.

Proiect de execuție