Raport narativ privind executarea bugetului Primăriei Cărpineni pentru anul 2017

Raport narativ privind executarea bugetului Primăriei Cărpineni pentru anul 2017

906
DISTRIBUIȚI

Executarea bugetului Primăriei Cărpineni pentru anul 2017 s-a efectuat şi s-a bazat pe acte legislative și normative, precum:

  • Legea finanţelor publice și responsabilităţii bugetar fiscale nr 181 din 25.07.2014,
  • Legea contabilităţii nr 113 din 27.04.2007,
  • Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003,
  • Ordinul ministrului finanțelor nr.219 din 29 decembrie 2015,
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr 215 din 28.12.2015.,
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr 216 din 28.12.2015,
  • Ordinul Ministerului Finanţelor nr 208 din 24,12.2015.

Bugetul instituției pentru anul 2017 a fost aprobat în sumă de 7 939 200 lei. Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat modificări conform deciziilor Consiliului Local (450 000 lei – construcția conductei de distribuție a gazelor de presiune medie și construcția sistemului de alimentare cu energie electrică, 410 000 lei – procurarea autogrederului, 60 000 lei –venituri colectate la administrație de la prestarea serviciilor de energie electrică și de telecomunicație, 75 200 lei- arenda clădirii Grădiniței de copii Andrieș, 1 400 000 lei-contribuția a populației pentru sistemul de aprovizionare a apei potabile, 387 500 lei-  donații externe pentru implementarea proiectului „Modernizarea postului de pompieri”. Soldul disponibil- 1 228 375 lei; Fondul rutier- 1 179 200 lei; realizarea clădirilor- 63 172 lei; realizarea terenurilor- 219 124 lei. Majorarea veniturilor acumulate față de cele planificate- 79 179 lei. Bugetul la situația din 31.12.2017 constituie 13 490 950 lei (veniturile, veniturile colectate, donațiile și contribuțiile).

Veniturile conform Formei FE 009 constituie 99.28%, din sumele executate față de cele precizate anual și 117.61% execuția anului curent față de anul precedent.

Raport Narativ buget anul 2017